กำกับติดตามฯ การสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1

โพสต์28 ก.ย. 2559 07:50โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2559 08:43 ]
https://goo.gl/photos/nd8h1uhAodupucrv9
28 กันยายน 2559 : กำกับติดตามตรวจสอบการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนในสังกัดฯ

Comments