อบรมปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

โพสต์30 ก.ค. 2559 08:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2559 08:34 ]
30 กรกฎาคม 2559 อบรมปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  มึครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในโครงการฯ (รุ่นที่ 1-3)  จำนวน  62 คน  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้สร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)  และเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Comments