การประกวดผลการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

โพสต์5 ก.ค. 2559 06:16โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 08:40 ]
4 กรกฎาคม 2559
  :  จัดกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ์   โรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมฯ จำนวน  26  ผลงาน (โรงเรียน)   มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น  209 คน (ครูและผู้บริหาร 40 คน / นักเรียน  169 คน)  มีนายวิญญู  ธนะชัยขันธ์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดฯ
(โรงเรียนที่ชนะเลิศ ลำดับที่ 1 และ 2  เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไป)Comments