ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประจำสัปดาห์

โพสต์2 ม.ค. 2563 20:05โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2563 20:05 ]
https://photos.app.goo.gl/Nz6K1nnrfTSS7yhQ9

19 ธันวาคม 2562 :
 ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ขอบคุณการประเมินและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ  ขอบคุณการจัดทำโครงการ แผนกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงประธานศูนย์เครือข่ายฯ  การแข่งขันกีฬาสี/การแลกของขวัญ  การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง (ลับ)  การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ การจัดสอบ Pre O-NET /Pre NT  และการประเมินภายนอก (สมศ.) เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments