ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์และวาระด่วน

โพสต์4 ธ.ค. 2562 23:36โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2562 18:00 ]
https://photos.app.goo.gl/p8Vb3HypoTZAP8yd9

20 พฤศจิกายน 2562
 
: ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  (และวาระเร่งด่วน)  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IQA Award (วาระเร่งด่วน)  การนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  การจัดทำสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนิเทศฯ  การจัดสรรหนังสือให้โรงเรียน และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments