อบรมพัฒนาบุคลากรฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 04:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 05:12 ]
26 มิถุนายน 2559
  :  อบรมพัฒนาบุคลากร สพป.เชียงราย เขต 2  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)   ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์   มีบุคลากรในสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมอบรม  จำนวนทั้งสิ้น 92 คน   โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงราย


Comments