ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

โพสต์4 ธ.ค. 2562 21:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 21:41 ]
https://photos.app.goo.gl/ccZXHh47JyBsDBi69
7-8 พฤศจิกายน 2562 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  โรงเรียนในความรับผิดชอบในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศึกษานิเทศก์แต่ละคน

8 พฤศจิกายน 2562 :

        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments