ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์3 เม.ย. 2562 22:35โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 00:49 ]
https://photos.app.goo.gl/mNLi2yWjkWy64rxXA
2 เมษายน 2562 : 
   - (เช้า) 
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่  แสดงความยินดี ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC Award  นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก มาฝึกประสบการณ์ การรายงาน KRS (1-11 เม.ย.62)  การคัดเลือก ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คนใหม่ (ศน.พรทิพา พุทธวงค์)  แทน ศน.สุชาติ ราชคมน์ (ย้ายไปสังกัด สพป.36)  การปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงาน (Function/Area/Subject)
   - (บ่าย)  ต้อนรับ ผศ.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง และคณะ  อาจารย์พี่เลี้ยงนิสิต ป.เอก จากมหาวิทยาลัยพะเยา มาฝึกประสบการณ์ ณ สพป.เชียงราย เขต 2 (น.ส.สุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์ พนักงานราชการ รร.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก)  

        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments