ประชุมบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาฯ และประเมินพัฒนาการปมวัย

โพสต์18 มี.ค. 2562 02:06โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 02:07 ]
https://photos.app.goo.gl/67rNSkr3vsj6JJQ26
15 มีนาคม 2562 : 
     1. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  มีประเด็นสำคัญได้แก่  การปฏิบัติงานที่ผ่านมีผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ระดับดีมาก (ARS : ประเมินองค์ประกอบ 3 ด้าน ระดับ 4.7)  KRS และ มาตรฐานเขตพื้นที่ ผลการประเมิน ระดับดีมาก) การปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่ (มีการเปลี่ยนแปลงเกือบ 30 รายการ)  การจัดทำคู่มือการดำเนินงานของเขตพื้นที่ฯ แต่ละกลุ่มงาน การขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS Model และการแข่งขันกีฬา 5 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ   เป็นต้น  และนอกจากนี้มีตัวแทนสหกรณ์ครูเชียงรายได้มาชี้แจงการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

     2. ประเมินพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู  อ.เวียงป่าเป้า โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย  และโรงเรียนบ้านวังวิทยา อ.ปาแดด  (คลิกเพื่อดูรูป)
Comments