ประชุมคณะทำงาน จัดทำข้อมูลฯ และประเมินพัฒนาปฐมวัย

โพสต์17 มี.ค. 2562 21:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 02:20 ]
https://photos.app.goo.gl/UMupBQ9JEevayjrL9
12 มีนาคม 2562 :
     
1. ประชุมคณะทำงานรวบรวม จัดทำข้อมูลพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS Model  และขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่คุณภาพ  (Smart Area) โรงเรียนคุณภาพ (Smart School) ห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) และผู้เรียนคุณภาพ (Smart Student)  (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
      2. ประเมินพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน  และโรงเรียนบ้านดินดำ อ.แม่สรวย 


           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments