ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ 1/2559

โพสต์17 มิ.ย. 2559 09:09โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2559 01:30 ]
17 มิถุนายน 2559 : นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้ 13 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้มีบทบาท (อกตปน.) ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ บริหารบุคคล และบริหารการเงิน ของโรงเรียน โดยศึกษานิเทศก์  จะประสานงานแต่ละศูนย์ฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Comments