สำรวจโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดตู้จินตนาการ

โพสต์3 มี.ค. 2562 17:48โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2562 17:49 ]
https://photos.app.goo.gl/36mQhVEmafNkr3Gz7
29 กุมภาพันธ์ 2562
:
ตัวแทนศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ศน.จตุพล. อุปละ) พร้อมคณะผู้จัดการและทีมงานบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด สำรวจโรงเรียนในสังกัดเชียงราย 2  จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา อ.เวียงป่าเป้า และโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา อ.แม่ลาว  เพื่อพิจารณามอบหนังสือโครงการเปิดตู้จินตนาการ ในวันเปิดโรงแรมฮ็อป อินท์ เชียงราย สาขา 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments