นิเทศ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ (T : Thai Literacy)

โพสต์23 ม.ค. 2562 20:57โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2562 02:28 ]
https://photos.app.goo.gl/T9npRutmHrgV6A3f9
7-11 มกราคม 2562
 : นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ประเด็น การอ่านออกเขียนได้ (T : Thai Literacy)  โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบ (โรงเรียนแต่ละศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา) 

- ศูนย์ฯ แม่ขะจานเจดียใหม่ อ.เวียงป่าเป้า  ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา บ้านเมืองน้อย บ้านทุ่งยาย และบ้านป่าแงะ (7-8 ม.ค. 62)(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments