ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์

โพสต์14 พ.ย. 2561 03:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2561 18:31 ]

https://photos.app.goo.gl/e1BpwcdzjrZFHM5dA
14 พฤศจิกายน 2561 : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายใน เน้นการมีส่วนร่วม  การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ทและค่าบำรุงอุปกรณ์ DLTV  ให้ ผอ.กลุ่มฯ กำกับ/ตรวจสอบภาระงานตามกำหนดเวลาและด้านงบประมาณ  การประเมินสัมฤทธิผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกม  การงานโครงการอาหารกลางวัน (ให้เน้นความสะอาด)  โรงพยาบาลแม่ลาวจัดกิจกรรม "ปั่นออมบุญ"  องค์กร PLAN เชิญร่วมประชุม  โครงการปี 2562  ประชาสัมพันธ์เครื่องมือนิเทศ "นิเทศสาร" การนำเข้าข้อมูลนักเรียนในระบบ NT Access  การแก้ไขรายชื่อครู/นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments