ร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ (OD)

โพสต์8 ก.พ. 2561 20:17โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 20:53 ]

1 กุมภาพันธ์ 2561
 : อบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
 (OD : Organization Development) มีนายจรัญ  แจ้งมณี ผอ. สพป.เชียงราย เขต  2 เป็นประธานพิธี  มีบุคลากรทุกคนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม (บรรยายพิเศษโดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่มืออาชีพ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally) รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและสรุปกิจกรรมสัมพันธ์  ณ โรงแรมกรุณา รีสอร์ท อ.พาน 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments