นิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์8 ม.ค. 2561 12:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 12:45 ]
https://photos.app.goo.gl/vwAUrchK0VEcgTyq1
5 มกราคม 2561
 : 
คณะกรรมการนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ชุดที่ 3)  ประกอบด้วย ศน.พรทิพา พุทธวงค์ ศน.วรลักษณ์  จันทรเนตร และ ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ  นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments