ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (9-11-60)

โพสต์9 พ.ย. 2560 01:45โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 18:50 ]
9 พฤศจิกายน 2560 ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในความรับผิดชอบ...

https://photos.app.goo.gl/Jt4ZHLjJQMYVu3GW2


- ศูนย์เครือข่ายฯ พานทักษิณ  ศน.วรลักษณ์  จันทร์เนตร และ ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงคำ บ้านสันต้นผึ้ง บ้านฝั่งตื้น และอนุบาลพานฯ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://photos.app.goo.gl/UFQXAHJ08m1oiYN32


- ศูนย์เครือข่ายฯ อ.แม่ลาว  ศน.จุฑาธิบดิ์  กุลดี  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงมะดะ  อนุบาลแม่ลาว  บ้านแม่ผง และบ้านโป่งมอญ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://photos.app.goo.gl/9QW20amdxqIx7vZx1


- ศูนย์เครือข่ายฯ อ.ป่าแดด  ศน.พรทิพา  พุทธวงค์  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าแงะ  บ้านแม่พุง  บ้านโป่ง และโรงช้างวิทยา


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments