ประชุมวิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษฯ และประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ อ.เวียงป่าเป้า

โพสต์11 มิ.ย. 2559 04:24โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2559 01:34 ]
10 มิถุนายน 2559  :  
    1. ประชุมวิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีนายจรัญ  แจ้งมณี  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมประชุมฯ  เพื่อสร้างความตระหนักและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สปพ.เชียงราย เขต 2  มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากแต่ละอำเภอ จำนวน  24  คน

     2. จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐเวียงป่าเป้า โดยมีผู้บริหารแและครูจาก 6 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า
 1. ประชุมวิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประชุมวิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษ


ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐเวียงป่าเป้า

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐเวียงป่าเป้า

Comments