ประชุม Morning Brief (ประจำสัปดาห์ 9-10-60)

โพสต์12 ต.ค. 2560 23:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 22:09 ]
https://photos.app.goo.gl/GqEHl7s1ErEjzSWp2
9 ตุลาคม 2560
: ประชุม Morning Brief ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  การรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560  แผนงานโครงการ ประจำปี 2561  การนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนในความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (ตามมาตรการนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ)  การจัดสรรหนังสือ (สพฐ.) ให้แก่โรงเรียน  กิจกรรมโครงการ พี่สอนน้องลองเล่นหุ่นยนต์ "หุ่นยนต์มดพิชิตดอยช้าง" (โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น) และการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ ที่ผ่านมา
Comments