อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กพิเศษฯ และสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย

โพสต์24 ก.ค. 2560 21:20โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2560 22:10 ]
21 กรกฎาคม 2560 : กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม 2 รายการ ดังนี้

https://photos.app.goo.gl/uxXyX3sSdLXbi3z62
  
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กพิเศษให้มีทักษะพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  มีนายจำเนียร  ประมวล รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  มีครูแนะแนวโรงเรียนละ 1 คน นักเรียน 2 คน  จำนวน 52 โรงเรียน  รวมจำนวน 156 คน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ฯ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://photos.app.goo.gl/pa5cJhXyEl2BlkJC2
 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย  ณ โรงแรมลักษณวรรณ รีสอร์ท เชียงราย  นายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  มีครูและบุคลากรระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด รวมจำนวน 175 คน  มีเป้าหมายเพื่อให้ครู/โรงเรียนสามารถจัดการจัดการเรียนรู้ แบบ STEM เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กปฐมวัยได้เต็มศักยภาพ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)Comments