ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและสื่อเสริมการเรียนรู้ฯ

โพสต์27 มิ.ย. 2560 06:06โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 06:10 ]
https://goo.gl/photos/SUV22f9Yxq2DogGF8
วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560  :  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและสื่อเสริมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ  ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์สปาร์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ   วิทยากรโดย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) มีครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษฯ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 180 คน และ สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน 120 คน

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments