ประชุมประจำสัปดาห์ (Morning Brief)

โพสต์9 มิ.ย. 2560 21:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2560 00:29 ]
5 มิถุนายน 2560 : ประชุมประจำสัปดาห์ (Morning Brief) มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นต้น
Comments