ประชุมปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดทำแผนการนิเทศปีการศึกษา 2559

โพสต์12 เม.ย. 2559 01:33โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2559 07:07 ]
วันที่ 11-12 เมษายน  2559   คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ
"สรุปการดำเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดทำแผนการนิเทศปีการศึกษา 2559"  ณ ห้องประชุม
ดินดีรีสอร์ท อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   มีนายประถม  เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  และ
นายจรัญ  แจ้งมณี รองผู้อำนวยการฯ  ร่วมประชุมในครั้งนี้ฯ     
สรุปงาน58-ทำแผน59


Comments