ประชุมจัดทำร่างมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์1 ก.พ. 2559 23:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2559 23:23 ]
11, 17 และ 25 ม.ค. 59  กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมจัดทำร่างมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ “สี่ประกัน สร้างสรรค์สี่ภาพ บริหารแนวราบ สู่คุณภาพเด็กเชียงราย 2 สค.ชร.2”  มีนายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2  และนายจรัญ แจ้งมณี รอง ผอ. สพป.ฯ ร่วมประชุมพิจารณากำหนดแผนยุทธศาสตร์ (Roadmap)  ทั้งนี้ จะได้มีการประชุมคณะกรรมการยกร่างมาตรฐานฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนในสังกัดภายในเดือนมีนาคม 2559 ต่อไป
Comments