ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET (21-22 ธ.ค. 59)

โพสต์21 ธ.ค. 2559 20:29โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2559 20:37 ]
https://goo.gl/photos/GJtUPbk1YN6czbY9A
22-23 ธันวาคม 2559 : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559  และนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ (ตามมาตรการนิเทศฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559) โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
    ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง...
         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments