ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบอ่านเขียน ชั้น ป.1-4

โพสต์23 ก.พ. 2560 18:05โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2560 01:01 ]
https://goo.gl/photos/a8ddYX9t1u4gTxyG6
23-24 กุมภาพันธ์ 2560
: ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัวแทนศูนย์สอบ  ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบ/การประเมินการอ่านเขียน ชั้น ป.1-4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนในความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์แต่ละคน


ตัวแทน สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งแดง และโรงเรียนธารทองวิทยา


             (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments