ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 พ.ค. 2561 03:36โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 03:55 ]


22-25 พฤษภาคม 2561 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 อำเภอ  


(คลิกชื่อ ศน. เพื่อดูรูปกิจกรรม)

22 พฤษภาคม 2561
1. อ.พาน 
    - ชุดที่ 1 : ศน.ธิดาจันทร์ ทะปาละ และ ศน.นงคราญ ชัยพงษ์  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า บ้านสันติวัน บ้านป่าหัดป่าแขม และชุมชนทุ่งป่าแดด

    - ชุดที่ 2 : ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร โรงเรียน
2. อ.ป่าแดด-อ.พาน : ศน.พรทิพา พุทธวงค์ และ ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม โรงเรียนบ้านป่าบง บ้านป่าตึง บ้านเจริญเมือง และบ้านป่าต้าก
3. อ.แม่สรวย

    - ชุดที่ 1 : ศน.ณภัทร จันทร์ทา และ ศน.กังสดาร แจ้งมณี โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ห้วยน้ำขุ่นวิทยา และบ้านร้องบง

    - ชุดที่ 2 : ศน.ภาณุมาศ ยาไทยสงค์ และ ศน.จตุพล อุปะละ) โรงเรียน)
4. อ.เวียงป่าเป้า

    - ศน.สุชาติ ราชคมน์ และ ศน.กฤติยา อาจวิชัย โรงเรียนบ้านโป่งนก ดอยเวียงผาพิทยา และบ้านโป่งเทวีComments