ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์3 พ.ย. 2560 19:47โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2560 19:47 ]

https://photos.app.goo.gl/wwZrIYtN9nnLEqN62
3 พฤศจิกายน 2560
 : ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบพื้นที่ อ.แม่สรวย  (ศน.บัณฑิต ไชยวงค์  ศน.ณภัทร์  จันทรา และ ศน.รัษฎา  อภิวงค์งาม)  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียน (วันที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ  บ้านดอนสลี และบ้านโป่งปูเฟือง  โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments