ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (6 พ.ย. 60)

โพสต์7 พ.ย. 2560 02:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
6 พฤศจิกายน 2560 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

https://photos.app.goo.gl/mspBB8V8UWYlO15E2


1. อำเภอแม่สรวย
 : 
ศน.บัณฑิต ไชยวงค์และ ศน. รัษฎา อภิวงค์งาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ณ โรงเรียนบ้านขุนสรวย  บ้านห้วยไคร้  บ้านห้วยมะซาง และบ้านทุ่งพร้าว


(คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด)
https://photos.app.goo.gl/hIBW7bQAatDphJBX2


2. อำเภอแม่ลาว
ศน.จุฑาธิบดิ์  กุลดี ตรวจเยี่ยมฯ  ณ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ห้วยส้านพลับพลา และบ้านท่ามะโอ


(คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด)Comments