ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

โพสต์3 ธ.ค. 2562 23:04โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 23:34 ]

4-5 พฤศจิกายน 2562 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  โรงเรียนในความรับผิดชอบในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศึกษานิเทศก์แต่ละคน

5 พฤศจิกายน 2562 :
- โรงเรียนป่างิ้ววิทยา  บ้านฮ่างต่ำ  บ้านสันมะเค็ดหัวฝายพัฒนา และบ้านป่าจั่น

        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments