ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก (1/2563)

โพสต์4 ก.ค. 2563 23:14โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2563 04:04 ]
https://photos.app.goo.gl/FirP3XJg6dPY6YH39
1 กรกฎาคม 2
563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในความรับผิดชอบ  ประกอบด้วย  อ.แม่ลาว : โรงเรียนบัวสลีวิทยา บ้านต้นยาง บ้านโป่งมอญ  อ.พาน : พานสกสวัสติ์ บ้านป่าส้าน บ้านหนองบัว แม่อ้อประชารัฐ บ้านแม่อัอนอก โปงทะลายใหม่เจริญ บ้านโปงแดง เจริญเมืองวิทยา บ้านเจริญเมือง ธารทองวิหยา (ป่ารวก)  อ.แม่สรวย : บ้านป่าแดดฯ ชุมชนบ้านโป่ง บ้านดอนสลี ห้วยน้ำขุ่นวิทยา บ้านสันก้างปลา บ้านห้วยเฮี้ย เวียงผาวิทยา บ้านแม่พริกฯ  อ.เวียงป่าเป้า : บ้านป่าจั่น เวียงกาหลงวิทยา ปางมะกาดวิทยา บ้านหัวยโป่ง บ้านขุนลาว  และโป่งน้ำร้อนวิทยา 

          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments