ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 2)

โพสต์4 ก.ค. 2563 23:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2563 04:08 ]
https://photos.app.goo.gl/r2CYwSqdqLrVzkFy9

2 กรกฎาคม 2
563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน (วันที่สอง) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย  อ.ป่าแดด : โรงเรียนป่าแงะวิทยา บ้านแม่พุง  อ.แม่ลาว : ชุมชนบ้านปาก่อดำ อนุบาลจอมหมอกแก้ว  อ.พาน : บ้านฝั่งตื้น ปูแกงฯ ทานตะวันวิทยา บ้านสันตันคู่ บ้านกล้วย บ้านสิบสอง บ้านป่าบง บ้านป่าตึง บ้านถ้ำ  อ.แม่สรวย : บ้านปางหก บ้านปางหลวง บ้านปางกิ่วฯ บ้านเลาลี  อ.เวียงป่าเป้า : บ้านทุ่งม่าน บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ แม่ตะละวิทยา บ้านปางมะขามป้อม บ้านโป่งเหนือ และบ้านสันสลี            (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments