ประชุม & ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์21 ก.ค. 2563 03:09โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 03:47 ]
https://photos.app.goo.gl/77BJZhchDWaJPXiz7
15 กรกฎาคม 2563 : 

 - ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระเร่งด่วน)
  ได้แก่ การดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการ (โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล) การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เป็นต้น

 - ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
  โรงเรียนในสังกัด ได้แก่  โรงเรียน
บ้านผาแดงหลวง และบ้านห้วยกล้า อ.แม่สรวย          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments