ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์21 ก.ค. 2563 03:00โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 03:38 ]
https://photos.app.goo.gl/XSas1sDczfNfc2fM8

13 กรกฎาคม 2
563 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  ประเด็นสำคัญ ได้แก่  การนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต สพฐ. ประจำปี 2563  การนิเทศ ติดตามการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน การจัดทำเอกสารแนวทางการยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments