ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์21 ก.ค. 2563 02:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2563 04:34 ]

9 กรกฎาคม 2
563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัด ได้แก่  อ.ป่าแดด : บ้านสักพัฒนา บ้านโป่ง โรงช้างวิทยา  อ.แม่ลาว : ห้วยส้านยาววิทยา บ้านผาบ่องฯ   อ.พาน : ร่องธารวิทยา สันกลางวิทยา บ้านป่าต้าก ป่าแดงวิทยา  สันหนองควาย เวียงห้าววิทยา บ้านสันติวัน บ้านเหมืองง่า ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  อ.แม่สรวย : บ้านหนองผำ บ้านโป่งปูเฟือง บ้านสันกลางฯ อนุบาลแม่สรวย บ้านวาวี บ้านขุนสรวย  อ.เวียงป่าเป้า : ป่างิ้ววิทยา บ้านฮ่างต่ำ บ้านเมืองน้อยฯ บ้านห้วยม่วง บ้านโฮ่ง และบ้านป่าแงะ


            (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments