ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามฯ โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/59

โพสต์8 พ.ย. 2559 20:31โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 01:48 ]
https://goo.gl/photos/qJdWnB8KskhAJb3EA
1-4 พ.ย. 59
: คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559  และนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคน  โดยมี 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
          1. การอ่านออกเขียนได้ (นักเรียนชั้น ป.1 และชั้นอื่นๆ)
          2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติดตามการใช้โปรแกรม TAP และ MOU)
          3. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-3 และ "การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
          4. ติดตามการดำเนินงานตามโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การท่องสูตรคูณ การคิดเลขเเร็ว ท่องอาขยาน การประเมินคุณภาพภายใน การจัดการเรียนร่วม เป็นต้น
          ทั้งนี้จะมีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานในรายละเอียดแต่ละประเด็นต่อไป


          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments