ตรวจและบันทึกคะแนนการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์14 มี.ค. 2561 05:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2561 05:13 ]
https://photos.app.goo.gl/jBQ6tn5tF4g1Pmzw2
14-16, 19 มีนาคม 2561
:
ตรวจและบันทึกการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560  
 (ระดับชั้น ป.2 ป.4-5 และ ม. 1-2)  มีนายจรัญ  แจ้งมณี  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด

14  มี.ค. 61 อำเภอป่าแดดและเวียงป่าเป้า  มีครูเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 134 คน (คลิกดูรุปรุ่นที่ 1)
15  มี.ค. 61 อำเภอแม่ลาวและแม่สรวย  มีครูเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 140 คน (คลิกดูรุปรุ่นที่ 2)
16  มี.ค. 61 อำเภอแม่สรวย  มีครูเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 155 คน (คลิกดูรุปรุ่นที่ 3)
19  มี.ค. 61 : ศูนย์เครือข่ายฯ วาวี และโรงเรียนอื่นๆ  มีครูเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 59 คน (คลิกดูรุปรุ่นที่ 4)

Comments