ติดตาม SP ลงพื้นที่ฯ

โพสต์6 ธ.ค. 2559 05:27โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
6-8 ธันวาคม 2559 :
ลงพื้นที่ร่วมกับ SP (School Partner) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 2 (ติดตามการจัดทำแผนงานโครงการฯ)

> 6 ธันวาคม 2559 
Comments