ติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์การพัฒนาการอ่าน การเขียน

โพสต์8 ก.พ. 2559 21:09โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2559 05:11 ]
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  คณะติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน (สพฐ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ประกอบด้วย 
   - นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์  (ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) 
   - นางสุนีย์  สิทธิธนะ  (สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
   - นางสาวอริศรา  ตระกูลวารีสุข  (สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้ติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาการอ่าน การเขียนฯ  ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ  อ.แม่สรวย บ้านห้วยม่วงและโป่งน้ำร้อนวิทยา อ.เวียงป่าเป้า

(จากนั้น คณะติดตามฯ  ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดพะเยาต่อไป...)Comments