ติดตามการตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริงฯ

โพสต์24 ธ.ค. 2561 01:02โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/cWNPVSR947dXzBcSA
3-4, 6-7 ธันวาคม 2561
 : ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติการและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  (คำสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ 571/2561) โรงเรียนในความรับผิดชอบ 

- นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนจริง นักเรียนจำนวน 74 คน ยืนยันมีตัวตนจริง ของโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนายจำรูญ นิธิชนาธร ครู คศ.2 รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ให้การต้อนรับ


         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments