ติดตามการประเมินการอ่านการเขียนฯ ครั้งที่ 4 (มกราคม 2560)

โพสต์24 ม.ค. 2560 21:57โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2560 20:38 ]
24-27 มกราคม 2560
: ติดตามการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ครั้งที่ 4 : เดือนมกราคม 2560  การเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET  ตลอดทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  ร่วมติดตามคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ เตรียมความพร้อมรับในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments