ทีมนิเทศ (นิเทศเป็นทีม)

โพสต์7 ก.พ. 2560 01:36โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/ngCAwPtNrq7XCcqq7
7 กุมภาพันธ์ 2560
: ทีมศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในความรับผิดชอบ  ได้แก่ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนรประชารัฐ  การจัดการศึกษาปฐมวัย  การอ่านการเขียนภาษาไทย  การจัดการเรียการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments