นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ตามมาตรการนิเทศ ปีการศึกษา 2560

โพสต์24 พ.ย. 2560 23:04โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2560 04:03 ]

23 พฤศจิกายน 2560
 : ศน.ณภัทร์  จันทรา  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ  ตามมาตรการนิเทศ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงผาวิทยาและโรงเรียนบ้านแม่ยางมินท์  อ.แม่สรวย

Comments