ประชุม School Partner / ประชุมพัฒนาศูนย์เครือข่ายฯ / สอบ CEFR

โพสต์28 ก.ย. 2559 04:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2559 08:19 ]
26 ก.ย. 2559 : มีกิจกรรมนิเทศฯ สำคัญ 3 รายการ คือ
https://goo.gl/photos/8Wf5Gi98kdDn9Pz291. ร่วมประชุม School Partner (SP) ของโรงเรียนประชารัฐ  ณ โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำ  อ.แม่ลาว  มี School Mentor (SM)  ให้การต้อนรับนำโดย รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 นายจรัญ  แจ้งมณี และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
https://goo.gl/photos/Zp2Ad77BcxiyRk7EA2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องสนฉัตร สพป.เชียงราย  มีนายจำเนียร  ประมวล รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธาน  มีประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 13 ศูนย์  บุคลากรฝ่ายแผน และคณะศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุมฯ

3. การประเมินความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
 ปีงบประมาณ 2559  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมทดสอบฯ จำนวน  40 คน 
         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments