สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารและ Morning Brief

โพสต์8 ม.ค. 2561 12:21โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2561 05:31 ]
3 มกราคม 2561
:
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร  นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอพรปีใหม่เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป   และได้ทำการประชุมประจำสัปดาห์ (Morning Brief) มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนสีแดง (การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน)  การจัดทำเอกสารคู่มือ/แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสื่อสาร และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ม.ค. 61) การจัดอบรมครูปฐมวัย การอบรมหลักสูตรและตัวชี้วัด เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments