ศึกษาดูงาน/ประชุมปฏิบัติการฯ

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2561 17:20 ]
18-22 กรกฎาคม 2561 : ศึกษาดูงาน / ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ / ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET
 

(1) 
17-20 กรกฎาคม 2561 : บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสงคราม

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://photos.app.goo.gl/A56a18zN9maNLs877(2) 18-21 กรกฎาคม 2561 : นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) และนายสุวิทย์ บั้งเงิน ศน.รับผิดชอบงานการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กทม. 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

(3) 22 กรกฎาคม 2561 
: น.ส. พรทิพา พุทธวงค์ ตัวแทนประธานศูนย์สอบ O-NET 2561 สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.รัษฏา อภิวงค์งาม ผู้ประสานการสอบเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments