ศึกษาดูงานเขตสุจริต สพม. 32 (บุรีรัมย์)

โพสต์5 มิ.ย. 2559 07:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2559 19:02 ]
ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 (นายจรัส รินเที่ยง  นายจำเนียร ประมวล นายวรพงษ์ สันติวงค์ และนายจรัญ  แจ้งมณี) ผอ.กลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานเขตสุจริต (โครงการคิดดี ปฏิบัติดี สู่วิถีเขตสุจริต) ณ สพม. 32 (บุรีรัมย์) เพื่อนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานในเขตพื้นที่ฯ ต่อไป...
ศึกษาดูงานบุรีรัมย์


Comments