ศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา

โพสต์2 ต.ค. 2559 20:26โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 01:12 ]
1-2 ตุลาคม 2559
: บุคลากร สพป.เชียงราย เขต 2  ศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา และจัดพิธีเลี้ยงอำลาข้าราชการเกษียณอายุราชการ (จำนวนทั้งสิ้น 59 คน  ศึกษานิเทศก์ 17 คน  ข้าราชการเกษียณ 5 คน)
    วันที่ 1 : เยี่ยมชมสถาบันทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  นมัสการพระพุทธรูปปางนิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ร่วมพิธีเลี้ยงอำลาข้าราชการเกษียณอายุราชการ  
    วันที่ 2 : เยี่ยมชมปฎิมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ณ แหลมสมิหลา

                                      (VTR  สถาบันทักษิณศึกษา
                                    (เว็บไซต์สถาบันทักษิณศึกษา)


         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments