สพฐ. ติดตามการดำเนินงาน DLIT โรงเรียนในสังกัด

โพสต์27 มิ.ย. 2560 06:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 04:52 ]
ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 : คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT)  สพฐ. Cluster 16  ติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ  ระดับสถานศึกษาขนาดกลาง 3 โรงเรียน (ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ป่างิ้ววิทยา และปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์) และขนาดใหญ่ 3 โรง (เวียงผาวิทยา บ้านดอยช้าง และพานพสกสวัสดิ์) รวม 6 โรงเรียน 


27 มิถุนายน 2560 : 

เช้า   : ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
           ผู้อำนวยการ อำนวย  จอมใจ และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามฯ  (
คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม)
บ่าย  : ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยา  อ.แม่สรวย
           ผู้อำนวยการ  นิเรก  หอมรส และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามฯ   (คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม)

28 มิถุนายน 2560 : 

เช้า   : ณ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา  อ.เวียงป่าเป้า
           ผู้อำนวยการ  บุญฤทธิ์  ภู่ไพศาล และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามฯ  (คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม)
บ่าย  : ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง  อ.แม่สรวย
           ผู้อำนวยการ  สวง  กองจักร และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามฯ  (คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม)

29 มิถุนายน 2560 : 

เช้า   : ณ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  อ.พาน
           ผู้อำนวยการ  อดุลย์  คงยืน  และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามฯ   (คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม)
บ่าย  : ณ โรงเรียนปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์  อ.พาน 
           ผู้อำนวยการ  สฤษดิ์  ตาคำ และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามฯ   (คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม)

(จากนั้น คณะกรรมการฯ เดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่ ต่อไป...)


Comments