ประชุม : ผู้อำนวยการฯ พบศึกษานิเทศก์

โพสต์26 ต.ค. 2562 23:54โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 21:02 ]
https://photos.app.goo.gl/YCdemA8D6b22ssHr5
3 ตุลาคม 2562
 
ประชุม : ผู้อำนวยการฯ พบศึกษานิเทศก์  ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ผู้อำนวยการฯ พบเจ้าหน้าที่ ครบทุกกลุ่มในวันที่ 9 ต.ค.  เสียงสะท้อนการเบิกพัสดุของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงาน (รองฯ วรพงษ์ สันติวงษ์ ไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม. 36) การนำเสนอผลการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ของศึกษานิเทศก์แต่ละคน จุดเน้น สพฐ. ปีงประมาณ 2563  ต่อไปให้เน้นการวัดและประเมินผลผู้เรียน ชั้น ป.3 (NT) และ ป.6/ม.3 (O-NET) กลุ่มโรงเรียนสีแดง (พัฒนาเร่งด้วยให้ติดตามและเฝ้าระวัง)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments